Puntkomma

, Rotterdam, Netherlands
Description

Onderscheiden & verbinden

Oktober 2013 verscheen het eerste nummer van Puntkomma. Het kwartaalblad, gemaakt door vrijwilligers en vanaf het tweede nummer uitgegeven door Moois Media, richt zich op kunst en cultuur in Rotterdam. Puntkomma beschrijft en analyseert culturele verschijnselen in de stad op een positief-kritische manier. Puntkomma is een aanvulling op andere media (helaas te weinig in getal) die zich met de wereld van kunst en cultuur in deze stad bezig houden.

Het leesteken puntkomma heeft een dubbele functie. Het onderscheidt twee zelfstandige zinnen, stellingen of uitspraken. Tegelijk legt het een verband tussen deze twee. De puntkomma onderscheidt en verbindt tegelijkertijd. Het tijdschrift ‘Puntkomma’ wil ook scheiden en verbinden. Het maakt onderscheid daar waar de complexiteit van de wereld ons naar zin en betekenis doet vragen. En het legt verbindingen tussen verschijnselen wanneer dat voor een goed begrip zinvol is. Het blad trekt enerzijds grenzen binnen het veld van kunst en cultuur en geeft anderzijds aan waar grensoverschrijding plaatsvindt; waar verbinding tussen verschijnselen bestaat.

De wereld van kunst en cultuur wordt door velen complex bevonden. Er gebeurt veel in de stad, maar wat is nu eigenlijk van belang en wat heeft betekenis? Er valt steeds iets uit te leggen en dat gebeurt in Puntkomma door middel van interviews, essays, analyses, kritieken en commentaren. Actualiteit speelt een rol in de keuze van onderwerpen, maar is niet allesbepalend. Beschrijving en analyse van historische ontwikkelingen zullen ook aan de orde komen als die ontwikkelingen mede bepalend zijn voor wat er nu gebeurt.

Het tijdschrift Puntkomma wordt uitgebracht in een inmiddels antieke vorm, die van een gedrukte krant. Sommige artikelen zijn relatief lang en vragen meer dan gemiddelde aandacht van de lezer. Voetnoten en moeilijke woorden worden niet per se vermeden. Puntkomma wil onthaasten en vraagt aandacht voor onderwerpen die langer dan een week meegaan.

Puntkomma is een gratis meeneemkrant die vooral in culturele gebouwen in Rotterdam te vinden is. Er zijn geen advertenties en abonneren is niet mogelijk. Er is een website in ontwikkeling met een archieffunctie, opdat ook oudere artikelen teruggevonden kunnen worden.

Year founded
2013
Status
Founders still active?
No

Texts with simular subjects

Events

Total number of events: 1

Note that this eventslist has been deprecated

It used to show past and upcoming events from the facebookpage of this intiative. For various reasons it does that no longer. We decided to keep the past events, but we are no longer updating the list with new ones.