The Seed

3de Pijnackerstraat 6A, 3035CK Rotterdam, Netherlands
Description

The Seed is een bedrijf met een duidelijk sociaal-maatschappelijk profiel. De intrinsieke motivatie van The Seed is om jongeren bewust te laten worden welke rol ze willen en kunnen spelen in de samenleving. Deze jongeren hebben vaak te kampen met een verstoorde thuissituatie en leefomgeving. Door met name theater- en muziekvoorstellingen en workshops te organiseren voor die jongeren bieden wij hen stabiliteit waardoor zij meer kans hebben om zich volledig te ontplooien naar hun talenten en mogelijkheden, dan wanneer zij hun ‘normale’ leven leiden. Projecten worden samen met jongeren opgestart, zodat zij hun verantwoordelijkheidsgevoel vergroten. Bovendien zorgen de creatieve inspanningen van de jongeren voor ontspanning in hun vaak stressvolle omgeving.
Naast theater en muziek wil The Seed tevens de jongeren helpen bij bijvoorbeeld het stimuleren van scholing en het zoeken en voorbereiden van sollicitaties om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en een stabiel leven in de toekomst.

Jongeren in de wijk stabiliteit bieden. Het klinkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstig.
Zij hebben bijvoorbeeld een verstoorde en stressvolle leefomgeving, raken in aanraking
met verkeerde vrienden en hebben weinig motivatie om naar school te gaan. De lange
termijngevolgen laten zich raden.
The Seed wil voor deze jongeren een cruciale rol vervullen, door hen te laten zien welke
andere wegen er zijn naar hun toekomst. Een waarin hun talenten ontwikkeld worden,
verantwoordelijk te laten zijn voor hun eigen keuzes en empathie ontwikkelen voor andere
mensen in de samenleving. The Seed geeft jongeren stabiliteit, en vanuit stabiliteit worden
zaden geplant die uiteindelijk uitgroeien tot een volwassen bloem.

Phone
0653472611
Status
Founders still active?
Yes

Texts with simular subjects

Events

Total number of events: 0

Note that this eventslist has been deprecated

It used to show past and upcoming events from the facebookpage of this intiative. For various reasons it does that no longer. We decided to keep the past events, but we are no longer updating the list with new ones.