Zorgvrijstaat Rotterdam West

, Rotterdam, Netherlands
Description

In Rotterdam West werkt Zorgvrijstaat samen met bewoners en professionals aan een zorgzame wijk. Wij zijn ervan overtuigd zijn dat de sleutel tot vernieuwing op het gebied van welzijn in handen ligt bij bewoners zelf. Wij ontwikkelen sterke netwerken en collectieve voorzieningen zodat mensen zich beter kunnen organiseren. Deze aanpak verandert de manier waarop we samenleven, beïnvloedt het gevoel van welbevinden, de leefomgeving en schept meer gelijke kansen voor iedereen.

Zorgvrijstaat bewandelt bestaande wegen maar ontwerpt ook nieuwe infrastructuren waarbinnen bewoners zich vrijelijk en veilig kunnen bewegen. Op ontmoetingsplekken worden kennis en vaardigheden uitgewisseld. Tegelijkertijd groeien de creatieve mogelijkheden, kansen op persoonlijke ontplooiing en verbindingen. Door ieders capaciteiten en alle bestaande bronnen en overschotten in de wijk op duurzame wijze te benutten kunnen we de kwaliteit van leven verbeteren. Zorgvrijstaat beoogt een laboratorium te zijn voor sociale innovatie en werkt aan een verdere versterking van de wijk als een ecosysteem.

Wij ondernemen actie door het stellen van vragen, waarin we ook lastige onderwerpen bespreekbaar maken: hoe verhouden wij ons tot elkaar, nu en in de toekomst? ‘Zorgen staat vrij’ maar hoe gaan we eenvoudigweg meer naar elkaar omzien? Voelt een ieder zich vrij om van betekenis te zijn voor een ander? Mogen we een beroep doen op elkaar en jou vragen om mee te doen?

Op wijk- en gebiedsniveau verknopen we vraagstukken en zoeken we oplossingen, zodat het Nieuw Rotterdams Welzijn ook echt van bewoners wordt en bewoners mede vormgever kunnen zijn van beleid dat hen raakt. Wij dagen iedereen uit de krachten te bundelen en kennis en kunde ter beschikking te stellen aan de wijk, om zij aan zij te werken aan het aanpakken van maatschappelijke problemen. Iedereen kan een ‘Zorgvrijstater’ zijn, bewoners, professionals en beleidsmakers

Initiatiefnemers zijn: Alexander Hogendoorn, Dennis Lohuis, Yvette Prinsen, Joke van Bilsen, Milja Kruijt en Remco Haneveld.

Status
Founders still active?
No

Texts with simular subjects

Events

Total number of events: 0

Note that this eventslist has been deprecated

It used to show past and upcoming events from the facebookpage of this intiative. For various reasons it does that no longer. We decided to keep the past events, but we are no longer updating the list with new ones.